Loading
X
TEL : 0 (232) 420 00 82 | GSM : 0 531 405 63 90
Çalışma Saatlerimiz

08:00 / 18:00 arası Yenigün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde hizmet vermekteyiz.

Eğitim Programlarımız

Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Olarak Uzman Kadromuz ile Hizmete Hazırız.

Rehabilitasyon Nedir?

Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı bir terim olup, kaybedilen fonksiyonların kazandırılmasıdır.

Danışmanlık
 • ÇOCUK ve ERGEN DANIŞMANLIĞI
 • YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI
Neden Biz ?
 • Düzenli Eğitim Programı

  Yenigün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi‘nde çocukların, bireysel yetenek ve performansları doğrultusunda, bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlanır ve uygulanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarına aileler de dahil edilir.

 • Uzman Eğitimci Kadrosu

  Yenigün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi‘nde branşlarında uzman eğitim kadrosu görev yapar, eğitim kodrasuna ve İdari Personele uygun, hizmetiçi eğitim olanakları sağlanır.

 • İleri Teknoloji

  YeniGün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi‘nde eğitim ve rehabilitasyonu destekleyici teknolojiler kullanılır.

Makalelerimiz
ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey, özel eğitim gerektiren bireydir. Özel eğitim; bu bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

Rehabilitasyon Nedir

Rehabilitasyon çok geniş kapsamlı bir terim olup, sözcük anlamı kaybedilen fonksiyonların yeniden kazandırılmasıdır. Fizik tedaviye göre, daha uzun ve hastanın da aktif olarak tedaviye katılımını ve çabasını gerektiren bir süreçtir.

Kekemelik

Belirtileri: Sözcüğün bir kısmının veya tamamının tekrarlanması: Sözcükteki hecenin veya seslerin düzensiz bir tempo ile bir ya da birden fazla defa tekrar edilmesidir. Örnek: k-k-k-kitap, ki-ki-kitap.

Eğitim Programları

Zihinsel Engelli Bireyler

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitime devam eden zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, ülkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tamamını okumak için tıklayın

Bedensel Engelli Bireyler

Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitliderecelerde kaybeden, toplumsal ya şama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destekhizmetlerine ihtiyaç duyan ki şiye bedensel özürlü; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel özür denir. Bedensel özürleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğinceyararlanamayan bu bireylerde bili şsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.Çe şitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişikderecelerde k ısıtlanmıştır. Bu duruma yol açabilecek ve sıklıkla karşılaşılan nedenler aşağıda kısaca tanımlanmıştır.

Tamamını okumak için tıklayın

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Belirtileri Nelerdir?Aşağıda otistik bozukluk tanısı için belirtiler sayılmaktadır. YGB diyebilmek için bu belirtilerin tümünün olması gerekmez.A – Dil gelişimi ile ilgili belirtiler Çoğunlukla konuşma gecikmesi (1 yasında tek kelimeler, 2 yasında 2 kelimelik cümlelerin olmaması) ya da hiç konuşamama kliniğe en sık başvuru nedenidir. Ses tonları genellikle monotondur, “robot” veya mekanik ses tonu ile konuşabilirler, ses tonlarını ayarlamada problemleri olabilir. Kendilerinden “Ben” yerine “O” veya kendi ismiyle söz edebilirler.

Tamamını okumak için tıklayın

Özel Öğrenme Güçlüğü

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Destek Programı

Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başkatürlü adland ırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma sistemi olan DSM-IV’de (Diagnostic and Statistical Manual ofMental Disorders) “ö ğrenme bozuklukları” terimi kullanılmış, bu sorunun çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş ve sağaltımın bir parçası olarak özel eğitim verilmesi gereği vurgulanmıştır.

Tamamını okumak için tıklayın